شما اینجا هستید : تجهیزات و ماشین آلات تخصصی
مدل کارخانه :SoilMec CFA
سال ساخت :2004
تعداد :1
مدل کارخانه :Liebherr
سال ساخت :1998
تعداد :1
مدل کارخانه :Link Belt
سال ساخت :1973
تعداد :1
مدل کارخانه :Kobe - Mitsubishi - Delmag
سال ساخت :1985
تعداد :4
مدل کارخانه :Muller MS50 - MS A440
سال ساخت :2001
تعداد :3
مدل کارخانه :SoilMec R416
سال ساخت :2007
تعداد :1
مدل کارخانه :SoilMec SR-60
سال ساخت :2007
تعداد :1
مدل کارخانه :SoilMec SR-60
سال ساخت :2008
تعداد :1
مدل کارخانه :SoilMec R620
سال ساخت :2005
تعداد :1
مدل کارخانه :SoilMec R620
سال ساخت :2004
تعداد :1
صفحه 1 از 2ابتدا   قبلی   [1]  2  بعدی   انتها   
مدل کارخانه :Liebherr HS883HD
سال ساخت :1996
تعداد :1
مدل کارخانه :Liebherr HS895
سال ساخت :2007
تعداد :1
مدل کارخانه :Liebherr HS840
سال ساخت :1983
تعداد :2
مدل کارخانه :Liebherr HS852HD
سال ساخت :1992
تعداد :4
مدل کارخانه :Liebherr HS871HD
سال ساخت :1990
تعداد :1
مدل کارخانه :BSP
سال ساخت :2006
تعداد :1
مدل کارخانه :SoilMec CFA
سال ساخت :2004
تعداد :1
مدل کارخانه :Liebherr
سال ساخت :1998
تعداد :1
مدل کارخانه :Link Belt
سال ساخت :1973
تعداد :1
مدل کارخانه :Kobe - Mitsubishi - Delmag
سال ساخت :1985
تعداد :4
مدل کارخانه :Muller MS50 - MS A440
سال ساخت :2001
تعداد :3
مدل کارخانه :SoilMec R416
سال ساخت :2007
تعداد :1
مدل کارخانه :SoilMec SR-60
سال ساخت :2007
تعداد :1
مدل کارخانه :SoilMec SR-60
سال ساخت :2008
تعداد :1
مدل کارخانه :SoilMec R620
سال ساخت :2005
تعداد :1
مدل کارخانه :SoilMec R620
سال ساخت :2004
تعداد :1
صفحه 1 از 2ابتدا   قبلی   [1]  2  بعدی   انتها   
مدل کارخانه :Liebherr HS883HD
سال ساخت :1996
تعداد :1
مدل کارخانه :Liebherr HS895
سال ساخت :2007
تعداد :1
مدل کارخانه :Liebherr HS840
سال ساخت :1983
تعداد :2
مدل کارخانه :Liebherr HS852HD
سال ساخت :1992
تعداد :4
مدل کارخانه :Liebherr HS871HD
سال ساخت :1990
تعداد :1
مدل کارخانه :BSP
سال ساخت :2006
تعداد :1
مدل کارخانه :W2100 DC
سال ساخت :2002
تعداد :1
مدل کارخانه :WR 2500
سال ساخت :2003
تعداد :1
مدل کارخانه :WM 1000
سال ساخت :2003
تعداد :1
مدل کارخانه :HAMM 3520
سال ساخت :2005
تعداد :2
مدل کارخانه :HAMM 3518
سال ساخت :2006
تعداد :2
مدل کارخانه :
سال ساخت :
تعداد :3
مدل کارخانه :
سال ساخت :
تعداد :14
مدل کارخانه :
سال ساخت :
تعداد :5
مدل کارخانه :
سال ساخت :
تعداد :7
مدل کارخانه :
سال ساخت :
تعداد :11
مدل کارخانه :
سال ساخت :
تعداد :7
مدل کارخانه :
سال ساخت :
تعداد :6
مدل کارخانه :
سال ساخت :
تعداد :25
مدل کارخانه :
سال ساخت :
تعداد :14
مدل کارخانه :
سال ساخت :
تعداد :19
مدل کارخانه :
سال ساخت :
تعداد :4
مدل کارخانه :
سال ساخت :
تعداد :1
مدل کارخانه :CHINA
سال ساخت :2008
تعداد :3
مدل کارخانه :CHINA
سال ساخت :2010
تعداد :2
مدل کارخانه :IRAN
سال ساخت :2011
تعداد :4
مدل کارخانه :ENERPAC
سال ساخت :2010
تعداد :4
مدل کارخانه :CASAGRANDE-Italy
سال ساخت :1990-2007
تعداد :4
مدل کارخانه :CASAGRANDE-Italy
سال ساخت :2005
تعداد :1
مدل کارخانه :CHINA
سال ساخت :2008
تعداد :1
مدل کارخانه :FURUKAWA-Japan
سال ساخت :1995
تعداد :1
مدل کارخانه :INGERSOLRAND-Ireland
سال ساخت :1997
تعداد :1
مدل کارخانه :IRAN
سال ساخت :2011
تعداد :2
صفحه 1 از 2ابتدا   قبلی   [1]  2  بعدی   انتها   
تمامی حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ و متعلق به شرکت آذرسیماب می‌باشد
طراحی و پیاده سازی شده توسط گروه هیراد